DÖKÜMHANE

Alçin Alüminyum | Üretim

Hertwich sürekli yatay dökümhanemiz saatte 1200kg biyet döküm kapasitesine sahiptir. Dökümü yapılan biyetler homojenize fırınında homojenize edilir. Kalite kontrol laboratuarlarında sürekli olarak ürünlerin test edilmekte, emisyon spektro fotometresiyle döküm alaşımı sürekli kontrol edilmektedir.